ÜRÜNLER

Purgyl Oral Çözelti

Bağırsak Tedavisinde Kullanılır


ETKİN MADDE
Tartarik Asit: 22 g/200 ml
Sodyum bikarbonat: 25 g/200 ml

ALT TERAPÖTİK ALAN
Ozmotik Laksatifler

TİCARİ FORM
Oral Çözelti 

 

=