ÜRÜNLER

İl-33 Çözelti

Siğil ve Nasır Tedavisinde Kullanılır

ETKİN MADDE

Trikloroasetik asit : 9.0 g
Monokloroasetik asit : 0.8 g
Dikloroasetik asit : 0.2 g 

ALT TERAPÖTİK ALAN
Siği ve Nasıra Karşı Kullanılan İlaçlar

TİCARİ FORM
Çözelti

 

=