ÜRÜNLER

Ceforce 0.5 g IM

Antibiyotik

ETKİN MADDE
Seftriakson Disodyum

ALT TERAPÖTİK ALAN
Antibakteriyel Ajanlar   

TİCARİ FORM
Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz ve Çözücü

 

=