ÜRÜNLER

Ceforce 0.5 g IV

Antibiyotik

ETKİN MADDE 
Seftriakson Disodyum 

ALT TERAPÖTİK ALAN
Antibakteriyel Ajanlar   

TİCARİ FORM
Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz ve Çözücü

 

=