ÜRÜNLER

Ceforce 1 g IV

Antibiyotik

ETKİN MADDE
Seftriakson Disodyum

ALT TERAPÖTİK ALAN
Antibakteriyel Ajanlar 

TİCARİ FORM
Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz ve Çözücü

 

=