ÜRÜNLER

Baysip Film Tablet

Solunum Yolu ve Üriner Sistem Hastalıkları Tedavilerinde Kullanılır.

ETKİN MADDE ALT
Siprofloksasin

TERAPÖTİK ALAN
Antibakteriyel Ajanlar 

TİCARİ FORM
  
Film Kaplı Tablet

 

=